PROJECT PRODUCT USED USED ON M2 COUNTRY
US Steel Košice HYPERDESMO Hala potrubie Slovakia
Štátny veterinárny
a potravinový ústav Bratislava
HYPERDESMO Súbor striech laboratórií Slovakia
Bytový dom Nitra Lužianky HYPERDESMO Slovakia
Administratívna budova Košice HYPERDESMO 700 Slovakia
Velké Kapušany HYPERDESMO súbor Rodinných domov Slovakia
Topolčany HYPERDESMO súbor Rodinných domov Slovakia
Kolárovo HYPERDESMO súbor Rodinných domov Slovakia
Dortun s.r.o. 800 Slovakia
Pekáreň Oremus Bánov Slovakia
Hala pre výrobu namáčaného papiera Kolárovo 500 Slovakia
AA Group a.s. Bratislava Slovakia
SB-Turbo Janíkovce HYPERDESMO Slovakia
ORTV s.r.o. Slovakia
TAC-BUS Komárno HYPERDESMO Slovakia
Pavel Silný Peklo Bar HYPERDESMO 700 Slovakia
Hana s.r.o. HYPERDESMO Slovakia
Autolux Nitra HYPERDESMO Slovakia
EVAX-Michalovce Hyperdesmo classic 200 Slovakia
Združena v.d.Spišská Nová Ves Hyperdesmo classic 700 Slovakia
Autoszervíz-Citroen - Subaru szórt PUR hab
+Hyperdesmo classic
520 Slovakia
Társasház -Komjatice szórt PUR hab
+Hyperdesmo classic
200 Slovakia
Hotel -Zselíz szórt PUR hab
+Hyperdesmo classic
250 Slovakia
Étterem Perbete szórt PUR hab
+Hyperdesmo classic
lapos tető 270 Slovakia